Mahariši Mahes Jogi

11.11.2011 08:54

Přirozeností života je blaženost a cílem života je šířit štěstí.