Saí daršan

11.11.2011 12:44
Když onemocní tvá mysl,
trpí tvé tělo,
neboť tělo je jen nástroj,
který ti byl dán, abys Mě dosáhl.
Proto očisťuj svou mysl
... dobrými činy, něžnými slovy
a čistými myšlenkami.
Nezapomeň,
že jsem svědkem každé události
a že k tobě přicházím,
když vidím tvou upřímnou snahu.
Tak si Mě přitáhni blíž,
obměkčni Moje srdce svou oddaností.
Prolévej slzy nesobecké Lásky.
Přestaň ubližovat
svému skutečnému Já.
Realizuj Mne a zachraň se. ♥