11.11.2011 – Krištáľové lebky

12.11.2011 10:49

Dodnes patria medzi neodhalené tajomstvá minulosti. Podľa mayskej legendy zohrajú práve v tejto dobe rozhodujúcu úlohu. Na svete je trinásť krištáľových lebiek, ktoré podporujú svojimi vlastnosťami jedna druhú a v konečnom dôsledku ovplyvnia našu budúcnosť. Legenda vraví, že ak sa nestretne v tomto čase všetkých trinásť lebiek, civilizácia sa skončí 12.12.2012. Asi máme ako ľudstvo predsa len kus šťastia, alebo je to vesmírny plán? Vďaka mayským starešinom sa lebky našli, aj keď nie vždy tie pôvodné a oni sa s nimi vydali naprieč Amerikou, aby tak opäť pozdvihli jej ducha. Tento pochod sprevádzajú rôzne rituály, modlitby, spevy a zhromaždenia s cieľom uvoľniť pradávne energie, doteraz zapečatené v zemi. Celá akcia vyvrcholí 11.11. 2011 v Meste Anjelov (Los Angeles). Skupinu mayských starešinov vedie Hunbatz Man mayský strážca a starešina mayskej Itza rady a Pedro Pablo Chuc, prezident mayskej rady starších. Táto cesta predstavuje duchovné putovanie. 11.11. 2011 sa pripojí ďalších trinásť starešinov a spoločne vykonajú ceremóniu Otvárania vstupnej brány, pretože mayskí starešinovia boli už dávnejšie inštruovaní, aby prerušili tradíciu Vnútorného kruhu a začali robiť niektoré rituály a ceremónie verejne. Po 26 000 rokoch bude tento ceremoniál po prvý raz verejný, otvorený všetkým, ktorí cítia potrebu napojiť sa. Prečo k tomu potrebujú krištáľové lebky? Tieto lebky patria medzi záhady našej minulosti, napriek ich dlhoročnému skúmaniu nie je jasné, odkiaľ sa dostali na Zem, kto a prečo ich vyrobil a ako je možné vyrobiť tak dokonalé dielo s prostriedkami, ktoré mali pred storočiami Mayovia. Atlantská škola v tom má jasno.

Krištáľové lebky boli v Atlantíde vyrobené pomocou sily sústredenia a mysli. Bolo ich vyrobených dvanásť, trinásta už existovala. Každá bola vyrobená z pevného kusu kremeňa pre jeden región Atlantídy. Jej tvar vybrali Veľkňazi a Veľkňažky tak, aby pomohol byť zdrojom dôležitých informácií. Ľudská lebka je vyjadrením vedomia, sídlom intelektu a osobnosti, umožňuje duši slobodne cestovať. Nie všetky lebky boli z horského krištáľu, niektoré boli z nefritu, jedna bola z ametystu. Mali veľkosť ženskej lebky. V jednom laboratóriu dokonca podľa krištáľovej lebky zhotovili pravdepodobnú podobu, ženy, podľa ktorej bola lebka vyrobená. Lebky mali pohyblivé čeluste, čo dodnes fascinuje vedcov a spodná a vrchná časť tváre boli z toho istého kusa kremeňa. Podľa jednej z teórii to mohlo byť aj tým, že krištáľ bol najskôr roztavený a až potom z tej masy bola zhotovená lebka. Iné teórie hovoria o tom, že boli zhotovené nejakou metódou, ktorá sa dá uplatniť iba v bezváhovom stave. Ak by sa taká lebka vyrábala možnosťami, ktoré pripisujeme Mayom v čase ich výskytu, trvala by výroba jednej takejto lebky 300 rokov. Toto sú nepotvrdené teórie. Čo je potvrdené niekoľko ročným výskumom najznámejšej z krištáľových lebiek je, že majú schopnosť hovoriť a spievať, teda vydávať zvuky podobné sférickým zvukom a hlasy. Je v nich zabudovaná sieť hranolov  a v očných jamkách majú šošovky, ktoré presvetľujú oči a tvár. Krištáľové lebky slúžili ako vysokovýkonné počítače, sú súčasne knižnicou pamäti ľudstva, ale aj generátorom myslenia, majú schopnosť liečiť, ale aj zabíjať. Ľudia, ktorí ich držali v rukách mali rôzne pocity svalového napätia, počuli hlasy a videli rôzne výjavy, len sa nevedeli zorientovať na časovej osi, či sú to výjavy z minulosti alebo z budúcnosti. Dokážu meniť farby a vyžarujú svetlo (auru) určitej farby. Môžu s nimi pracovať iba duchovne veľmi vyvinuté bytosti, lebo nereagujú na myšlienky nižšej frekvencie ako je frekvencia Kristovho vedomia. Obsahujú informácie o ľudskom pôvode a slúžia ku spojeniu starého a nového, čo prináša víziu zjednoteného vedomia. Vyššia vibrácia vedomia dnešného ľudstva aktivuje isté časti týchto lebiek. Čím bude ľudstvo vyspelejšie, tým viac informácií z nich získa. Už dnes z nich prenikajú do kolektívneho vedomia liečebné techniky, schopnosť spájať sa so Zdrojom, vyššia schopnosť vnímania, jasnosť myslenia. Frekvencia lebiek je napojená na 12 planét a spojenie týchto lebiek s ústrednou trinástou lebkou ako akýmsi „vodcom“ vytvára ďalšie ešte nevysvetlené a nepochopené javy. Či už energetické, kinetické alebo audiovizuálne.

Keď sa po páde Atlantídy predvídavejší kňazi rozpŕchli do sveta, časť z nich sa stala Maymi a so sebou si priniesli aj vysokú znalosť matematiky, astrológie a vysoký stupeň kozmického vedomia. Ich vedomosti umožnili stavať pyramídy. V tomto prípade deväťstupňové. Každý z týchto stupňov predstavuje jeden transformačný krok ľudstva na ceste k plnému kozmickému vedomiu až do roku 2012. Keď sa dosiahne istý stupeň vyspelosti napojenie pyramíd a lebiek vyšle ďalší pulz energie, pre ďalší rast vedomia ľudí.

Známy otec hermetických vied – Hermés Trismegistos vzal so sebou ešte ako atlantský veľkňaz jednu krištáľovú lebku z Atlantídy do Peru. Učil, že v každej živej bytosti vo vesmíre vládne harmónia a vzájomná komunikácia vrátane pohybu planét, prílivu, odlivu, rôznych rezonancií, zvierat, rastlín, krištáľov, všetkého. (Ja som ty, ty si ja a všetci sme jedno a všetci sme všetko.) Slovo súlad je úplne najvýstižnejšie pre tento stav. Keď ho rozoberiem z hľadiska významu hovorí o tom, že ladíme, teda sme v zhode so všetkým s celým naším okolím, s celým vesmírom, so sebou samým.

Celý vesmír vydáva neustále svoje melódie, svoju hudbu sfér, ak sa na ňu dokážeme naladiť, môžeme si uchovať navždy svoje pevné zdravie. Toto poznanie tiež pochádza z krištáľovej lebky Inkov. Čím viac ľudí je vyladených, tým väčší je súlad na Zemi. Tým liečivejšie energie prichádzajú, tým viac tajomstiev a návodov nám prezradia krištáľové lebky, pomocníci na ceste k otvoreniu našej mysle, sŕdc, podvedomia aj vedomia. Každý z nás má šancu prispieť svojou troškou do mlyna. Naladiť sa v tichej meditácii, modlitbe, rozjímaní, prežívaní bezpodmienečnej lásky, či využijúc inú techniku na spoločnú vlnu. Vyladiť svoje vnútro, splynúť s hudbou vesmírnych sfér a tak pomôcť zvýšiť vibrácie planéty, aby bola naša budúcnosť čo najskôr harmonická a bezpečná. Verím, že aj devastácia prírody a ľudskej duše je dosiahnuteľná práve týmto spôsobom. Nám stačí úprimne a z celého srdca vyslať myšlienku, prostriedky, ktorými sa dá pomôcť si už vesmír nájde. Kľúčom ku vstupu do pamäti krištáľových lebiek je čistota myslenia a bezpodmienečná láska.

Dnes po celý deň budú rôzne skupiny vykonávať rôzne ceremoniály, meditácie, napájania, ak cítite, že aj vás sa to týka, pripojte sa, hocikedy počas dňa a noci svojím vlastným spôsobom.

Jednou z možností je meditácia na atlantský centrálny krištáľ.

Predstavte si v duchu obrovský krištáľ, veľký ako niekoľkoposchodový dom, nájdite si miesto, ktorým môžete do krištáľu vstúpiť, vojdite, poďakujte strážcovi, že ste mohli vojsť. Pokochajte sa jeho krásou zvnútra, prejdite sa sieňami, ktoré sa pred vami otvárajú, nechajte sa unášať trblietavou krásou osvetlenej svätyne. Nájdite stenu, ktorá sa vám zdá vhodná na odovzdanie svojej prosby, na zanechanie svojej stopy. Preleštite ju bielym svetlom, ako keby ste utierali školskú tabuľu a vpíšte do nej svojím písmom prosbu, modlitbu, želanie, samozrejme čisté a prajúce. Potom si sadnite (môžete si aj kľaknúť, alebo ostať stáť) pred tabuľu a pozrite sa, či ste dobre vryli slová do krištáľu a či s nimi súhlasíte. V tichom rozjímaní ich potvrďte svojím srdcom. Chvíľu počkajte a sledujte, čo sa bude diať. Je čas poďakovať sa a opustiť krištáľ aj Atlantídu. Na chvíľu sa po návrate spojte s celým vesmírom a nechajte vo svojom srdci a v mysli doznieť hudbu a farby sfér.

Irma

.