Blog

Když andělé mluví a člověk poslouchá ...

10.11.2011 08:57

Vše co nás potkává, slouží poznání a zrušení prastarých vzorů.

Mahariši Mahes Jogi

11.11.2011 08:54

Přirozeností života je blaženost a cílem života je šířit štěstí.

Bolest

11.11.2011 08:55

Člověk má v srdci nísta o nichž mnohdy nemá ani potuchy. A teprve až se zaplní bolestí dozví se o jejich existenci.

Stýskání

11.11.2011 08:57

Pokud Vám někdo chybí, dříve či později se znovu setkáte. Jen je potřeba na tom nelpět, ale věřit, žít dál a být šťastní...

 

V životě jsou chvíle, kdy Vám někdo tak moc chybí, že by jste ho chtěli vytáhnout ze svých snů a skutečně ho obejmout.

Paul Brunton

11.11.2011 11:24
Existuje velký užitek ve vytváření duchovního růstu, který na každém rohu čeká, ...abychom ho využili. Způsob je jednoduchý. Považujte každého člověka, který má vliv na váš život za posla od Nadjá, každou událost, která zanechá stopy, za Bohem seslaného učitele.

Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody

11.11.2011 11:56

Jste naživu (?!) - tak vezměte život do svých rukou a radujte se z něj!
Narodili jste se s právem na štěstí, na Lásku a na to svou Lásku sdílet.
Sebrat odvahu a radovat se ze života, zkrátka Být - to je to jediné, na čem záleží. ;) ♥

Saí daršan

11.11.2011 12:44
Když onemocní tvá mysl,
trpí tvé tělo,
neboť tělo je jen nástroj,
který ti byl dán, abys Mě dosáhl.
Proto očisťuj svou mysl
... dobrými činy, něžnými slovy
a čistými myšlenkami.
Nezapomeň,
že jsem svědkem každé události
a že k tobě přicházím,
když vidím tvou upřímnou snahu.
Tak si Mě přitáhni blíž,
obměkčni Moje srdce svou oddaností.
Prolévej slzy nesobecké Lásky.
Přestaň ubližovat
svému skutečnému Já.
Realizuj Mne a zachraň se. ♥

 

Text na prozáření vztahu - odpuštění

11.11.2011 20:42
Prosím tě (jméno toho, koho žádáte o odpuštění) o odpuštění, za všechny situace kdy jsem vůči tobě nejednala přes srdce, prosím o prozáření světlem a láskou všech emocí a situací, kdy jsme vůči sobě jednali přes ego.
Odpouštím ti (jméno toho, komu odpouštíte), všechny emoce a situace kdy si vůči mně nejednala přes srdce a dovolili jsme, aby se mezi nás postavilo ego. Prosím ať je vše prozářené světlem a láskou ve všech sférách, na všech úrovních bytí, po celé linii času.
Prosím sebe o odpuštění a zároveň si odpouštím za všechny emoce a situace, kdy jsem vůči sobě nejednala přes srdce a dovolila jsem programům ega, aby do mě vstoupili. Prosím ať je vše, co je u mě, teď prozářené světlem a láskou, tak se staň nyní.
Prosím o uvolnění všech duší a bytostí, kterých se tato emoce a situace dotkly a způsobily jim bolest. Tímto jsme všichni volní a prozáření světlem. Děkuji.

Afirmace

12.11.2011 11:44
S LÁSKOU A ODVAHOU SE OTEVÍRÁM ZMĚNĚ, KTEROU POTŘEBUJI. ZMĚNA JE ŽIVOT A ŽIVOT JE VŽDY BEZPEČNÝ.

Mistr Eckehart

14.11.2011 11:23

“Nejdůležitější hodinou je hodina přítomná, nejvýznamnějším člověkem je ten, který právě stojí před tebou, a nejdůležitější ze všeho je láska.”

1 | 2 | 3 >>

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.