Bolest

11.11.2011 08:55

Člověk má v srdci nísta o nichž mnohdy nemá ani potuchy. A teprve až se zaplní bolestí dozví se o jejich existenci.