KOSMICKÉ ZÁKONY - Jak dosáhneme svého duchovního rozvoje

23.11.2011 15:38

Duchovního rozvoje dosáhneme tím, že eliminujeme negativní jednání a myšlenky (hrubé vibrace) a vyzařujeme lásku (jemnovibrační energii) a úctu k sobě, k ostatním lidem, ke zvířatům, k přírodě a k Zemi, dále pak :

- nepoužívejme sprostá slova, (pozor, slovo strašně je také hrubovibrační, i když není sprosté!)

- odbourejme závist a žárlivost

- vyvarujme se zlosti a hněvu

- minimalizujme myšlení na peníze a mamon, vlastnické potřeby, lpění na majetku

- neopovrhujme planetou Zemí tím, že budeme mít např. 2 domy nebo 2 auta, neboť zdroje potřebné ke vzniku těchto nadbytečných věcí pocházejí ze Země a nejsou nutné - plýtvání.

- učme se být nad věcí, aby nás nic nerozházelo

- nenechejme se ovládat

- zbavme se touhy ovládat (vlastnit) jiné lidi

- buďme ohleduplní, pomáhejme slabším a potřebným

- neupoutávejme na sebe násilnou formou pozornost (odebíráme tím ostatním energii)

- nikomu nic neurčujme, nevnucujme

- buďme tolerantní a mějme pochopení

- nevěnujme se sexu a erotice bez lásky

- nejezme maso, nekuřme a nepijme alkohol

- nesledujme filmy o násilí (akční, katastrofické a válečné) a o únosech lidí mimozemšťany, totéž platí o knihách

- nemějme v bytě knihy a videokazety o násilí a erotické časopisy - hrubovibrační zářiče

- udržujme v sobě schopnost stále přijímat kvalitní informace.


• Každý člověk by se měl snažit poznat své poslání zde na Zemi. K tomu je nutné na sobě vibračně (duchovně) pracovat. Ten, kdo pomáhá jiným v duchovním růstu, pomáhá i sobě k duchovnímu růstu - přímá úměra.

https://www.2012poselstvi.cz/

www.andele-nebe.cz