O lásce

21.11.2011 10:34
 

OTEVŘETE SVÉ SRDCE TOUZE PO LÁSCE.

MOŽNÁ SE VÁM BUDE HODIT TAKOVÁTO MEDITAČNÍ FORMULE:

 

JSEM PLNA HLUBOKÉHO KLIDU A HARMONIE. MILUJI SVŮJ ŽIVOT I SVÉ TĚLO.

NEVYČERPATELNÁ SÍLA MÉHO PODVĚDOMÍ PROSTUPUJE CELÝM MÝM TĚLEM

AŽ DO POSLEDNÍ BUŇKY, ČISTÍ MĚ A JE MI POSILOU.

Z HARMONIE, KTERÁ MĚ NAPLŇUJE, VYZAŘUJE TÉŽ MOJE LÁSKA KE VŠEM LIDEM OKOLO MNE.

JSEM PLNA HARMONIE A PLNA LÁSKY, JSEM ZDRAVÁ A ŠŤASTNÁ

E.F.Freitag

 

MŮJ PANE, NAUČ MĚ JEN JEDINÉ:

JAK MILOVAT SVĚT TAK, JAK TY MILUJEŠ MĚ.

 

 

Pečujte o sebe a o ty, které milujete.Láska – je všude kolem vás, ale musíte ji chtít vidět- je medicína, která urychluje léčení,milujte sebe sama,

milujte svého bližního,milujte své nepřátele,ale vždy začněte u sebe.

Nemůžete se dělit o to, co nemáte.- je zodpovědná za své činy, vše co si myslíte a vše,

co děláte, má nějaký důsledek,

a tyto důsledky posléze tím či oním způsobem zakoušíte.- kterou dáváte vás činí šťastnými,šťastní budete teprve tehdy,

když začnete sdílet lásku, kterou máte ve svém nitru.- je soucítění a úcta, když někdo upadne, soucítění vám pomůže říct :

„Vstávej. Dokážeš to.“

Štěstí – jste zodpovědní za své vlastní štěstí- nikdy nepřichází zvenčí,

může přijít jen z vašeho nitra coby výsledek vaší lásky
Tvořte svůj život.

Jste natolik mocní, že si můžete zhmotnit cokoli, čemu věříte.

Jste takoví, jací jste, protože přesně tak o sobě smýšlíte.

Celá vaše realita – všechno, čemu věříte – je vaším výtvorem.


Věste, že pravda, odpuštění a láska dokáže vyléčit nejen nás, ale i svět.