Příchod univerzální LÁSKY

14.12.2011 09:27

 Lauren C. Gorgo

,,Zatímco prototypy nového člověka se plně aktivují a fyzicky vtělují frekvence vesmírné LÁSKY, matka Země přijímá vyživující skalární energie nezbytné ke zmírnění jejích porodních bolestí… stejně jako každý z vás.” – Sedm sester z Plejád (dále 7S)
Po 11:11

Už je to 3 týdny od 11:11, kdy se – už zase – náš vnitřní svět obrátil naruby a náš vnější svět se otočil vzhůru nohama. Po každém významném portálu to chce vždy dost času, abychom si narovnali čepice, ale v kosmu se toho děje tolik během této soustředěné a posvátné cesty do nového roku/éry/světa, že je obtížné – až nemožné – to celé mozkem nějak pojmout nebo vůbec přijít na to, který konec je právě nahoře…

Jedno je jisté… stále ještě postáváme v prázdnotě po 11:11 (abychom byli brzy vtaženi vzhůru do 12:12)… Snažíme se přestát obvyklé období vykopávek a jiných archeologických prací, které následuje po jakékoliv významné kosmické události, a integrujeme náklad ze všech bran, jimiž jsme právě pronikli. A ačkoliv v současnosti získáváme přístup do zcela nové sféry inteligence (srdce), a dostáváme se do kontaktu s určitým uvědoměním na nových úrovních, určitě není vhodná doba k tomu, abychom se to všechno snažili nějak pochopit (zdraví vás retrográdní Merkur). Naše mysl je stále ještě tak zastřena oparem transmutace, že vlastně sotva vidíme kousek před svůj obličej…. A se všemi těmi střepinami střel za 3D, které doposud prolétají vzduchem, není ani rozumné se o to pokoušet.

Též stojí za zmínku, že se nacházíme uprostřed silného portálu zatmění (25/11 bylo částečné sluneční zatmění, a další, úplné měsíční zatmění přichází o úplňku 10/12)… a, samozřejmě, těsně za tímto nadcházejícím lunárním zatměním je hvězdná brána 12:12, kterou v brzké době bude následovat zimní slunovrat. Přihoďte několik solárních erupcí a výronů koronální hmoty (solární větry), které nás tento měsíc poctí svou přítomností – stejně jako to nevybíravě učinily kolem Díkůvzdání, a máme celkem zajímavý kosmický koktejl, jenž nás zabaví během svátečních oslav.

Takže ano, ačkoliv bolesti nejsou až tak velké, jako bývaly, a jsme schopni plout na vlnách s větší sebedůvěrou, stále procházíme ,,porodem” znovuzrození a potřebujeme se plně poddat těmto zbývajícím kontrakcím roku 2011.

,,Od zimního slunovratu k novoluní máte příležitost dát dohromady úplně novou perspektivu, která způsobuje opravdovou změnu, průlom a vede ke svobodě.” – 7S

Podle toho, co slyším, je ta nejhorší část už skoro za námi, a ačkoliv jsme všichni dosáhli bodu, kde máme pocit, že už doslova nejsme schopni pokračovat ani o minutku déle… (kolikrát jen jsme toto řekli během posledních sedmi let?)… ještě musíme trochu zatlačit. Ale můžeme svou pozornost zaměřit - a čerpat z nich sílu – na první známky života, které se začínají vynořovat z oken vesmírné LÁSKY, která praskla a otevřela se, můžeme se sytit čerstvou dodávkou obnovujících adamantinových částic, které proudí do našeho života a našich těl na křídlech větrů změn.

Je to poprvé, co se tímto způsobem znovu rodíme (velká část lidstva)… zcela vědomí… a tento okamžik (znovu)zrození je oním návratem do vědomí bodu nula, úplným vynulováním a novým nastavením, kde jsou ženské a mužské energie v dokonalé rovnováze, aby nám pomohly fyzicky vzestoupit za hranice polaritního (karmického) vědomí… a v tolika směrech vše ještě vázne, ale zázrakem v tomto všem je fakt, že jsme podporování prostřednictvím tohoto přenosu doslova všemi možnými způsoby. Už se z toho nevyvlékneme.

V průběhu posledních několika týdnů jsme byli všichni vyplaveni na volné moře velmi aktivním, avšak očistným kosmickým zpětným proudem transformace. Rozhodně bychom netvrdili, že to ,,je stále totéž”, a namísto plynutí s vesmírným proudem jsme byli odpojeni od života a nezvladatelně poskakujeme v neklidném příboji neznámého. To, že si proud s námi takto pohazuje, může být zneklidňující, pokud to dopustíme, avšak ti, kteří setrvají v pevné víře ve vedení svého srdce, si všimnou, že – přestože jsme nás to už zase vyneslo daleko na moře - tentokrát tam nejsme sami.

Zatímco nás vzdouvání oceánu občas pozvedá k novým výšinám a nabízí nám rozhled, začínáme vidět nejen nový svět na obzoru, jehož existenci si všichni z nás odvážně vysnili, ale všímáme si také, že se všude kolem nás, ve stejných očistných vodách pohupují členové naší souzvučné rodiny duší, kteří se k nám nyní připojují při objevování a vytváření nové Země.

Jakmile se navzájem poznáme, stačí natáhnout ruku, abychom díky svému počtu znovu získali sílu ducha, houževnatost a sílu… takže budeme moci společně plout k pobřeží našich zcela nových životů. Ve vzduchu se vznáší pocit dokončení a dostává se nám doplnění paliva pro zbylé míle…
Spřízněné duše

,,Vzniká nový systém a duše, které stojí v popředí těchto změn, se začínají spojovat, aby vytvořily skupinový souzvuk, jenž ovlivní Zemi a lidstvo velkorysým způsobem.” – 7S

Nevíme toho příliš o svých dalších krocích, to je pravda, ale existuje jeden aspekt nedávné hvězdné brány, který se již začal na druhé straně – a v přípravě na rok 2012 – zhmotňovat… opětovné spojení s našimi rodinami duší, s bratry a sestrami z našeho domova.

Možná si již všímáte, že vznikají takovéto shluky duší, vynořují se nyní kolem vás buď jako partnerské vztahy povahy romantické či jsou založeny na duchovní spřízněnosti či určité podobnosti…. nebo jde o vztahy obchodní, spojení s určitým cílem, které se právě utvářejí a v novém roce zesílí…. nové příležitosti pracovat s druhými, s nimiž sdílíme zájmy či smýšlení…. poslední, kteří mají dokončit vaše kolektivní přispění lidstvu, apod.

V některých případech se takováto spojení vytvářejí přes internet, nebo mohou (konečně) být ve vašem fyzickém světě… v každém případě je spojování těchto skupin duší nezbytným krokem k získání oněch mnoha manifestací přání vašeho srdce souvisejících s novou Zemí. Oficiálně se začínáme scházet na základě souzvuku srdce, jako strážci nové Země pro druhou fázi vzestupu… Což ti neviditelní označují jako ,,fázi zhmotnění”.

Stejně jako všechno ostatní, i toto spojování sil bude pravděpodobně procesem, jenž se bude rozvíjet během roku 2012, takže pokud ještě tato spojení nevnímáte, máte ,,spoustu” času… cokoliv nyní čas znamená. Sestry říkají, že bude docházet k rozkvětu nových vztahů a otevírání se expanzi přesahující to, co je v současnosti známo, stejně jako k prohlubování existujících vztahů duší. Pokud tomu správně rozumím, fáze zhmotnění a fáze ztělesnění (či vtělení) se dějí současně… aby celkové období času přiděleného našemu vzestupu dosáhlo fyzického uskutečnění… proces, který již začal a zahrnuje fyzické manifestace a aplikace našich nejdivočejších snů a nejhlubších přání… přání, která vycházejí z dosažení našeho nejvyššího potenciálu v LÁSCE.

Jinými slovy, u těch, kteří jsou schopni vtělit frekvenci univerzální LÁSKY, se bude rok 2012 týkat ovládnutí fyzické domény, fyzické hmoty… včetně našeho vlastního biologického systému. Budeme se učit spoustu nových věcí zahrnujících též poznání, jak tvořit společně se silami vesmíru – prostřednictvím brány našeho duchovního srdce. (Na toto téma bude více informací v novém roce.)

(Pozn.: Zdá se mi důležité na tomto místě poznamenat, že v protikladu k tomu, čemu někteří věří, není biologický vzestup jednorázovou záležitostí… jde o pokračující, déletrvající sérii pročišťujících vln energie Zdroje, které podněcují posloupnost genetických aktivací a zdokonalení, jež vedou ke ztělesnění božské LÁSKY…. Frekvence, na niž se po mnoho, mnoho let nalaďují, uvádějí se s ní do souladu a integrují ji ti, kteří jdou v prvních řadách. Ano, my začínáme ztělesňovat své božství, a jistě, učíme se, jak mistrovsky ovládnout či řídit svou fyzickou energii… ale nezapomínejte, že každičká buňka v našem biologickém systému, a DNA v těchto buňkách obsažená, se zásadním způsobem mění, aby se přizpůsobila programům naší nové úrovně… což je jen dlouhá formulace sdělení, že k přeměně ve fyzickém světě je zapotřebí času a prostoru… Prostě je to jen fyzika.

Fyzikální zákony 3D fyzického světa vládnou světu formy, jde o tu nejhutnější, nejméně tvárnou sféru, a proto též tu, která se mění nejpomaleji a jako poslední. Bohužel je toto postupné dění právě tím, co nám má umožnit, abychom prostřednictvím vzestupu do 5D mohli ,,vzít s sebou svá těla”. Nepochybně je fyzická smrt možná rychlejší cestou, ale k tomu jsme se nezavázali. Jedeme do nebes pomalým osobním vlakem… se spoustou zastávek.

Vím, že to říkám často, ale existuje mnohé nedorozumění ohledně toho, co se fyzicky děje v našich tělech a co bychom měli očekávat. Tento evoluční proces, jemuž říkáme vzestup, je procesem nanejvýš biologickým, a proto ve svých příspěvcích vytrvale zaměřuji pozornost na naše těla. Plejáďané dodávají, že tato mylná koncepce je přiživována těmi, kteří si myslí, že vzestup je jen a pouze duchovní záležitostí…. Což nejenže je nepřesné, ale sotva se to dotýká povrchu toho, co je doopravdy zahrnuto ve skutečné proměně naší fyzické bytosti v bytost kristovskou.

To, že se necítíme dobře, ještě neznamená, že jsme ve svém vzestupu selhali, znamená té, že se měníme, víříme emocionální a buněčnou suť, snižujeme hustotu a stáváme se dokonalejšími. Znovu… je to p r o c e s. Všechno to někam vede… cílem je ztělesněná LÁSKA… jenže my se jednoduše takoví jednoho dne neprobudíme na druhé straně portálu hvězdné brány…. Vklouzneme do něj opatrným přibližováním. To, že hvězdné brány probíhají stále a v určité posloupnosti, má svůj smysl, každá z nich nás otevírá ,,potenciálu”, že podnikneme ten další, hlubší krok k LÁSCE. Jak by to jen mohlo být jinak?)

,,Před námi je období globálního přeuspořádávání, které bude vyžadovat trochu trpělivosti, ale jakmile všichni z vás nastoupí na místa strážců nové Země, tyto změny se po celé planetě zrychlí a získají hybnou sílu. Z tohoto důvodu je nyní nutné, aby ti, kteří jsou povoláváni do služby v planetární misi, vystoupili a řekli ,,ano” těmto změnám, které se vynořují, protože ty otevírají dveře, jež vedou k opětovnému spojení se souzvučnými rodinami vašich duší. Právě vaše rodina duše nese skupinovou rezonanci nového lidstva a nyní je na čase, abyste spojili své síly, abyste mohli společně tvořit vizi nebes na Zemi, již jste tak dlouho udržovali.”- 7S
Záře LÁSKY

,,Vaši sféru proniká nové chápání, co se LÁSKY týče, a toto nové porozumění je základem pro růst a rozkvět všeho života na nové Zemi.” – 7S

Zatímco vtělujeme plné záření LÁSKY, vlastně se přizpůsobujeme fyzickým změnám nezbytným pro ,,vzestoupené mistrovství”… Sestry mi sdělily, že jednou ze změn vyvolaných díky 11:11, která má největší dopad a mění náš život, je fakt, že naše jednotlivé buňky, které utváření celé naše lidské tělo, začínají nabírat rezonanci 528 HZ… Jednu ze šesti základních frekvencí stvoření, frekvenci univerzální LÁSKY a zázraků.

Toto záření lze vnímat v těle jako blaženost založenou na smyslových vjemech… podobnou vlnám milostné extáze vlnícím se našimi buňkami, uvolňujícím endorfiny, aby stvořily zesílený pocit, že jsme naživu… kde všechno kolem nás, včetně vzduchu, jenž dýcháme, je nabito LÁSKOU. Tato energie LÁSKY je jemnou, avšak životně důležitou inteligencí, jež proniká vším až do toho okamžiku, kdy nám svět jednoduše připadá lepší, a zdá se více, hm… barvitý. Může to znít jako bych byla pod vlivem drog, a opravdu, připadá mi to jako jemnější verze extáze vyvolané drogou… zvanou ,,Droga lásky”… ale bez oněch vedlejších účinků v podobě paniky či paranoii, jež mohou provázet každý psychoaktivní, uměle vyvolaný stav zvýšeného vědomí.

Chápu nyní, že tento pocit, je oním procesem ,,transference”, čili přenosu, jenž v minulém příspěvku zmínila Plejádská nejvyšší rada… který definují jako přenos inteligence Zdroje (frekvence LÁSKY) do našich buněk… pocit, jenž koneckonců vyvěrá z našeho vyššího srdečního centra. Podle PNR právě vnímání tohoto pocitu skutečně přetváří tělo ve světlo.

,,Váš biologický systém bude přijímat tuto rezonanci ve vlnách, jež proniknou každou buňkou vašich těl. To je to, co je míněno výrazem ´vytržení´. Tento proces vyústí v uvolnění celého těla z hustoty.” – 7S

Nejsme ještě všichni schopni pojmout či udržet tuto frekvenci trvale, ale někteří jsou blízko. Právě nyní je těžké se napojit na tyto jemné vjemy, protože podstupujeme tak intenzivní buněčnou restrukturalizaci, ale celkově mi neviditelní říkají, že délka doby, po kterou se zabydlujeme v našem novém biologickém systému, a doba dosažení frekvence LÁSKY, tj. 528 Hz, v našem těle, jsou u každého z nás jiné a závisí na nespočtu prvků včetně stezky duše, načasování inkarnace, genetické/karmické očistě, poškození buněk a planetárních misích. Jinými slovy, tento proces je dokonale nastaven pro každého z nás.

Sestry mi také vyjasnily, že tento kvocient LÁSKY, těch 528 Hz, jenž se usídluje v našich tělech, je též velice silně přítomen tam, kde pobýváme, v našich domovech, na pracovištích, v našich komunitách a v našich spojeních s druhými. Tato rezonance je hmatatelnou energetickou silou, kterou nyní druzí cítí, vidí a váží si jí jako pocitu ,,domova”.

,,Začínáte být viděni ve vší své kráse, protože záře božské lásky vyzařuje z jádra vašeho srdce.” – 7S

Toto vyzařování LÁSKY a stezka vyššího srdce, které budou ukazovat cestu nám a lidstvu, se též projevují v tom, jak jsme náhle schopni vyjádřit sebe sama jako nositele pravdy v tom smyslu, že se pro nás stává téměř nemožným tlumit své světlo, zadržovat své vnitřní vědění nebo cokoliv, co zdůrazňuje autentičnost či slouží jako světlo vedoucí druhé.

Pravda nyní vychází ven tak intenzivně, že může vypadat nemilosrdná, avšak tak tomu je pouze tam, kde je tvrdosti zapotřebí… a někdy to tak prostě je. Já jsem nikdy slova příliš nevážila, takže pro mne osobně je těžké tuto novou úroveň říkání pravdy ukočírovat. Během mnoha nezdařených pokusů jsem si všimla, že můžeme aplikovat své duchovní mistrovství a využít umění soucitu tak, abychom pravdu trochu přikrášlili nebo zjemnili a předali ji s láskou… avšak skutečnost je taková, že některá pravda jednoduše není ani jemná ani krásná či uhlazená… a to ani tehdy, je-li sdělována s láskou. Nedá se nic dělat, stejně je čas říkat pravdu. Dobrá zpráva je ta, že v minulosti jsme se možná uzavřeli po jedovatém zpětném úderu následujícím poté, když jsme druhým nastavili zrcadlo… ale nějak nás to již tolik neděsí. A mimochodem, když zadržujeme pravdu, začíná to být mnohem horší pocit, než v nás byl schopen vyvolat jakýkoliv nenávistný pohled.

,,K tomuto směřujeme, nyní je čas neochvějně říkat svou pravdu, plout se svou rozvitou moudrostí a vpustit ostatní dovnitř, aby spatřili záblesk naděje na novou cestu.” – 7S

Předběžci nového lidstva se chystají vystoupit ven na veřejnost, aby nabídli stezku volby těm, kteří jsou připraveni a ochotni přijmout záření LÁSKY. Nikoliv ve smyslu, že bychom tyto duše museli svolávat, šířit své vědění nebo kohokoliv přesvědčovat o naší pravdě, nýbrž že se budeme moci podělit o dar domova, naplnění, smyslu, radosti, tvůrčí vášně, LÁSKY se všemi těmi, kteří jsou připraveni jej přijmout.

,,Z naší perspektivy nastane do příštího novoluní mnoho změn, takže budete v pozici větší jasnosti a připravenosti na tak velmi očekávaný rok 2012.” – 7S

Uvidíme se skrze příští bránu!

Lauren

Copyright © 2008-2011
ThinkWithYourHEART.net

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)