Svatý grál

09.12.2011 07:54

SVATÝ GRÁL.

Hledal jsem ho, celý život, hledal jsem ho celé věky,dvatisíce let hledaní.
Žil jsem v době Krista, kdy muž jménem Jeshua přišel, Syn Boží, aby rozsvítil Lásku Boží.
Probodnul jsem ho na kříži a dostal milosrdenství.
Tam začalo mé hledaní.Jeho krev na mém oku, probudila touhu v srdci.
Přešli věky a já se vrátil jako rytíř, dobíjel mečem, a hledal, naplnit touhu jsem toužil.
Kdo hledá nachází, kalich Krista v rukách jsem měl,tam ve sklepě
v kusu látky zabalen.No bez pochopení, jsem jeho sílu ztratil.
Rozplynul se mi, jak mlha mezi prsty.
Staletí ubíhali, já hledal dál, dobýval ztracené ráje,kutal v zemi,
Cestoval krajinami.
Tisíckrát, už mi byl na dosah, no čím víc, jsem ho chtěl, tím víc se mi vzdaloval.
Až jednoho dne,Janko nevinný kluk ze srdcem plným lásky, ležel v trávě v parku Kampa.
Grál si ho vybral, grál ho našel.
Plakal jsem láskou, ležel v trávě, objímal ve své srdci Matku Zem,
Plakal láskou k Bohu.
Zjevil se mi Ježíš a Máří z Magdaly a přinesli mi dar Boží.
Vzali mně za ruce a najednou jsem byl v domě, byl večer a byla poslední večeře Ježíšova.
Díval jsem se na apoštoly, byli v plném rozhovoru, stál jsem za Ježíšem a Maří.Nastal okamih, kdy nic nebylo, jenom oni dva, muž a žena a jejích láska.
Maří nalila víno do kalicha, byla to spíš miska než kalich, a napila se.
Ježíš z jejích rukou vzal jemně kalich a napil se ze stejného místa, jejích pohledy se setkali, byla jenom Láska.Cítím ji ve svém srdci, stačí zavřít oči a položit se do srdce.

To je Svatý Grál, to je energie Kalichu Krista, žena v srdci muže.
Muž a Žena v Kristu.Muž je kalich a Žena růže v kalichu.
Muž chrání ženu, ve svém srdci, miluje ji ve svém srdci.
To je Láska, to je Kristus.
Ježíš se napil a v ten okamih byli jedno, jedno srdce, jedno tělo, jedná Láska, jeden Bůh.
Ježíšova pravá ruka se dotkla jejích vlasů, pohladil ji a jeden pramen Mářiných vlasů něžně zastrčil za její ucho.Usmála se on také.Láska.
Je tak jednoduchá, krásna, plná světla ze srdce.
Probral jsem se v trávě, slunce hřálo a mé slzy zalévali Matku Zem Láskou.Děkoval jsem Bohu, Ježíšovi a Máři z Magdaly, za lásku v srdci.Vstal jsem a cestou přes Karlův most, jsem se zastavil u sochy Karla IV.
Každý den se mu ukloním a povídám si s ním.Dnes mi ukázal kalich Krista, v rukou měl Svatý grál a pomalu ho nakláněl abych se podíval co je ve vnitř.Byla tam růže.Žena v srdci muže.Usmál se na mně a já poděkoval.
Přišel jsem domů a poslední paprsky slunce ozářili růži na mé zahrádce.
Spatřil jsem Svatý Grál, Kalich Krista, Lásku Boží.

Tento příběh se stal, mám ho ve svém srdci.

Obyčejný muž Janko Majerník.