Svatý Grál je Žena - poselství chráněné, ztracené a znovunalezené pro období velkých proměn roku 2012

09.12.2011 07:49

SVATÝ GRÁL JE ŽENA

- poselství chráněné, ztracené a znovunalezené pro období velkých proměn roku 2012
 


V létě jsem podnikla pouť do Francie po stopách Máří Magdaleny a svatého grálu.
Věděla jsem, že tam jedu pro načtení energií, poznání a pochopení, které mám pak v sobě usadit a sepsat. Ten čas nadešel nyní.
 
Poprvé jsem cítila volání tohoto místa před dvěma roky, ale cesta se měla uskutečnit až letos. Vše se odehrálo narychlo a téměř neplánovaně. Takže jsme se pohybovali spíš intuitivně a měli tak možnost zažívat stav - správný čas/správné místo, synchronicity a "náhody".
Ale také překážky, které nás měly odradit. S každým odevzdáním se situaci se věci vždy zase rozhýbaly.
 
Krásná země levandulových polí, platanových alejí a vinic, krajina jako imprese a poezie.
Půda vyzařující silné energie a tajemný historický odkaz templářů, katarů, druidů a Máří s Ježíšem.
Ze všech navštívených míst zmíním dvě, kde jsem přijala poselství.
 

 
Rennes-le-Château místo Saunierova neobjasněného objevu s kaplí zasvěcenou svaté Marii Magdaleně. Mnozí pátrají po tom, co to bylo za objev - zda skutečně svatý kalich, archa úmluvy nebo dokonce hrob MM či Ježíše.
 
Není natolik důležité sledovat historická fakta cestou po časové přímce. Ve vyšší dimenzi existuje jediné Teď. A právě tam v bezčasovosti lze snadno vnímat přítomnost zasvěcené ženy, která ve svém kalichu/džbánku nesla a stále nese světu svaté ženství.

Legendy příběh zkomplikovaly, až lidstvu unikla skutečná a jednoduchá podstata.
Tou podstatou je Láska, něha i síla, péče plná soucitu a tolerance. Láska bez podmínek, hojivá a jemná a zároveň tolik silná. Moudrá i magická v majestátu i pokoře. Je to Láska vysokého Jednotného vědomí, spojující neslučitelné. Celistvé vědomé Ženství.
 
Přijímá a pak rozlévá ze svého poháru dar života, nabízí možnost propojení nejvyššího ženského a mužského principu v koktejlu boží lásky.
 
 
 
 
Hrad Montségur - hrad grálu, jehož zřícenina je na vrcholu vysoké strmé hory tyčící se do nebe. Zde našli poslední útočiště kataři, kteří měli opatrovat a strážit grál a vědění s ním spojené. Hrad byl dobyt křižáky a zaniklo tak i společenství katarů.
 
Energie tohoto místa jsou silné a čisté. Setkání s katarským mnichem, který mi v otisku minulosti ukázal své poslání ochrany tajných spisů a moudrosti jejich náboženství. Nebyl již ale přítomen ženský prvek, který grál oživuje a z mužů dělá pravé rytíře.
Především zde byly patrny mužské energie dobývání a ochrany, vítězství a prohry.
 
Opravdový chrám Grálu se nachází v éterických rovinách Země, ale především je přítomen v člověku.
Grál je poznání, které nelze pochopit myslí, ale jen mistrovským vědomím. Proto jej nelze nalézt dosavadním způsobem hledání.
 
Klíčem k tomuto pokladu je láska a tato láska je ukryta v ženě.
 
Hrad a grál patří nerozlučně k sobě.
Hrad je muž, grál žena.
Hrad je Vesmír, grál Země.
Hrad chrání úrodné lůno grálu.
Zelený smaragd hradu stráží růžovou rubínovou misku.
Symbolem hradu je meč-ochrana, majestát. Symbolem grálu je růže - láska, poklad.
Hrad je Ježíš, grál Máří.
 
Příběh Marie a Ježíše byl velkolepý, ale také velice obyčejný. Skrytá symbolika odkrývá své taje až nyní, v době kdy jsme připraveni nejen je pochopit, ale i zažít. Jejich životem byly přineseny kódy těchto vysokých frekvencí na Zem, do Země, do krve, do úrovně třetí dimenze, do hmoty - aby zde byly ukotveny.
 
Zůstávaly chráněny až pro tuto dobu velkých proměn a pozvednutí vědomí lidstva a celé planety kolem roku 2012 jako odkaz kristova vědomí.
Vědomí královské krve Krista a Marie Magdaleny přechází postupně na všechny a na vše. Je to dar ušlechtilosti pro další zušlechtění.
Rozlévá se právě nyní a svou světelnou září omývá vše, co není v Pravdě a svobodě ducha.
 
 
 
V předešlém období mužského světa jsme došli k jeho poznání, dokonce se vše mužským energiím přizpůsobilo a podřídilo, včetně žen a fungování celé společnosti. Ve vnímání polarit duality jsme si plně zažili jednu její část.
 
Abychom mohli dále pokračovat a projít bránou Jednoty, čeká nás přijetí a poznání i druhé strany monády, kterou je žena - její energie a vše, co k ní patří, i temná stránka Lilit.
 
K Jednotě vede cesta Celistvostí, kdy oba základní principy existují pouze spolu. Nemůžeme vstoupit polovičatí.
 
Žena nese kvality noci, intuice, vize, tajemství, péče, soucitu. Je plná pocitů a moudrosti bez vědeckého podložení logické mužské mysli. Ukazuje nám proměnlivost cyklů i nálad, která se prezentuje v celé přírodě.
 
Jakmile dojde k poznání a přijetí lidstvem i každým jednotlivcem a dokonce k uctívání ženské jinové části světa, pak se z ženy stává Bohyně a z muže Bůh. Tehdy může dojít k alchymické svatbě, kdy budou obě části propojeny v lásce a vzestoupí na nebesa.
To znamená - vstoupí za bránu Jednoty do vyššího vědomí, do vysokých vibrací vyspělé bytosti, kterou ve skutečnosti již dávno jsme.
 
 
Energie svatého kalichu se již rozlévají.
 
Dochází k určité "vzpouře" žen. Ženy vystupují a objevují i předávají své skutečné touhy a talenty. Bourají se nefunkční vztahy i společenské systémy. Něco se v každém probouzí a překlápí, aby se poskládaly díly pro postavení nového chrámu.
Přichází uznání ženy a Země, které byly v ústraní. Uznání ženského aspektu Boha/Bohyně. Překlápí a sjednocují se principy i mozkové hemisféry.
 
 
Grál je žena, grál byl ztracen, hledán a znovunalezen - to samé se stalo s ženstvím.

Grál byl dobýván a hledán, ale má být strážen jako poklad.

Z mužské dobyvatelské energie, která dobývala hrad se zbrojí a v krvi, se mají stát praví šlechetní moudří rytíři andělských kvalit, kteří budou ženu vnímat a uctívat jako poklad, který je třeba chránit.
Žena - uzdravená a celistvá bohyně předává a odkrývá své taje, miluje a pečuje.

Ve starých legendách grál hledali muži, hledali zlatý kalich, vzali si na pomoc své ego...nic nenašli.
Pak přišla žena a objevila duchovní poselství grálu, svého těla i posvátné krve v sobě.
A to je to, na co se od nás žen čeká. Jak se říká, že láska má přejít od ženy k muži.

Je to vyrovnání jin a jang - aby mohlo dojít k Jednotě.
 
V Pravdě je smaragd rubínem a rubín smaragdem - jsou to dvě strany téže mince.
 
 
Svatý Grál je přeplněný kalich nekonečné Božské lásky.
Klíčem je žena, láska, která vše spojuje.
My sami se stáváme nádobou bezpodmínečné lásky.
 
Láska začíná proudit v dávání a přijímání, není již blokována.
Stává se manifestací božského nadbytku, hojnosti a tvůrčí síly s důvěrou v život.
 
V tomto stavu bytí lze konečně znovu tvořit se Stvořitelem v jediném okamžiku.
Říká se tomu, že se dějí zázraky, ale je to začátek i konec cesty bloudění v dualitě.
 

 
Pro www.svetlojelaska.cz napsala Monika Ahtleias Micajová.
Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně šířit a předávat dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.
SVATÝ GRÁL.

Hledal jsem ho, celý život, hledal jsem ho celé věky,dvatisíce let hledaní.
Žil jsem v době Krista, kdy muž jménem Jeshua přišel, Syn Boží, aby rozsvítil Lásku Boží.
Probodnul jsem ho na kříži a dostal milosrdenství.
Tam začalo mé hledaní.Jeho krev na mém oku, probudila touhu v srdci.
Přešli věky a já se vrátil jako rytíř, dobíjel mečem, a hledal, naplnit touhu jsem toužil.
Kdo hledá nachází, kalich Krista v rukách jsem měl,tam ve sklepě
v kusu látky zabalen.No bez pochopení, jsem jeho sílu ztratil.
Rozplynul se mi, jak mlha mezi prsty.
Staletí ubíhali, já hledal dál, dobýval ztracené ráje,kutal v zemi,
Cestoval krajinami.
Tisíckrát, už mi byl na dosah, no čím víc, jsem ho chtěl, tím víc se mi vzdaloval.
Až jednoho dne,Janko nevinný kluk ze srdcem plným lásky, ležel v trávě v parku Kampa.
Grál si ho vybral, grál ho našel.
Plakal jsem láskou, ležel v trávě, objímal ve své srdci Matku Zem,
Plakal láskou k Bohu.
Zjevil se mi Ježíš a Máří z Magdaly a přinesli mi dar Boží.
Vzali mně za ruce a najednou jsem byl v domě, byl večer a byla poslední večeře Ježíšova.
Díval jsem se na apoštoly, byli v plném rozhovoru, stál jsem za Ježíšem a Maří.Nastal okamih, kdy nic nebylo, jenom oni dva, muž a žena a jejích láska.
Maří nalila víno do kalicha, byla to spíš miska než kalich, a napila se.
Ježíš z jejích rukou vzal jemně kalich a napil se ze stejného místa, jejích pohledy se setkali, byla jenom Láska.Cítím ji ve svém srdci, stačí zavřít oči a položit se do srdce.

To je Svatý Grál, to je energie Kalichu Krista, žena v srdci muže.
Muž a Žena v Kristu.Muž je kalich a Žena růže v kalichu.
Muž chrání ženu, ve svém srdci, miluje ji ve svém srdci.
To je Láska, to je Kristus.
Ježíš se napil a v ten okamih byli jedno, jedno srdce, jedno tělo, jedná Láska, jeden Bůh.
Ježíšova pravá ruka se dotkla jejích vlasů, pohladil ji a jeden pramen Mářiných vlasů něžně zastrčil za její ucho.Usmála se on také.Láska.
Je tak jednoduchá, krásna, plná světla ze srdce.
Probral jsem se v trávě, slunce hřálo a mé slzy zalévali Matku Zem Láskou.Děkoval jsem Bohu, Ježíšovi a Máři z Magdaly, za lásku v srdci.Vstal jsem a cestou přes Karlův most, jsem se zastavil u sochy Karla IV.
Každý den se mu ukloním a povídám si s ním.Dnes mi ukázal kalich Krista, v rukou měl Svatý grál a pomalu ho nakláněl abych se podíval co je ve vnitř.Byla tam růže.Žena v srdci muže.Usmál se na mně a já poděkoval.
Přišel jsem domů a poslední paprsky slunce ozářili růži na mé zahrádce.
Spatřil jsem Svatý Grál, Kalich Krista, Lásku Boží.

Tento příběh se stal, mám ho ve svém srdci.

Obyčejný muž Janko Majerník.