Transformace vědomí

06.12.2011 08:24
 
Nepodléhejte žádným systémům. Buďte sebou!
Nenechte se zasvěcovat. Nepodstupujte žádné rituály. Pozor na znaky nebo symboly, kterými se chtějí spojovat s vaším tělem. Nenoste žádné symboly na svém těle!
Hroutí se systémy a jejich pád bude veliký, než však padnou, vzepnou se k posledním pokusům stáhnout vás s sebou. Využijí pro to vše, čím disponují. Všechna proroctví, magii, nefunkční ezoteriku i... uměle vytvořené a jimi živené konspirační teorie a zejména strach svých věřících…
S vědomím lidských bytostí je záměrně manipulováno. Ukazuji, jak tuto manipulaci rozpoznat, což je nezastupitelný krok k tomu pochopit, jak je možné se z tohoto vlivu osvobodit. Není třeba s kýmkoliv bojovat, je třeba vnímat, pochopit a uvědomit si co se děje…